طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به بخش شمالى ایالت به انگلیسی وابسته به بخش شمالى ایالت یعنی چه

وابسته به بخش شمالى ایالت

upstate

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها