طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به بشر دوستى به انگلیسی وابسته به بشر دوستى یعنی چه

وابسته به بشر دوستى

humanitarian
humnanist

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها