طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به تخصیص و تعیین به انگلیسی وابسته به تخصیص و تعیین یعنی چه

وابسته به تخصیص و تعیین

designatory

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها