طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به تربیت به انگلیسی وابسته به تربیت یعنی چه

وابسته به تربیت

disciplinary

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها