طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به تغذیه به انگلیسی وابسته به تغذیه یعنی چه

وابسته به تغذیه

trophic

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها