طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به تغییرات هورمونى و بدنى زن قبل از حاملگى به انگلیسی وابسته به تغییرات هورمونى و بدنى زن قبل از حاملگى یعنی چه

وابسته به تغییرات هورمونى و بدنى زن قبل از حاملگى

progestational

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها