طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به تولید نیروى برق به وسیله آب یا بخار به انگلیسی وابسته به تولید نیروى برق به وسیله آب یا بخار یعنی چه

وابسته به تولید نیروى برق به وسیله آب یا بخار

hydroelectric

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها