طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به ثوابت به انگلیسی وابسته به ثوابت یعنی چه

وابسته به ثوابت

sidereal

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها