طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به جامعه شناسى به انگلیسی وابسته به جامعه شناسى یعنی چه

وابسته به جامعه شناسى

sociologic
sociological

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها