طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به جزء به انگلیسی وابسته به جزء یعنی چه

وابسته به جزء

partitive

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها