طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به جزیره به انگلیسی وابسته به جزیره یعنی چه

وابسته به جزیره

insular

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها