طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به حالت ویژه به انگلیسی وابسته به حالت ویژه یعنی چه

وابسته به حالت ویژه

idiosyncratic

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها