طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به دستگاه ادرار و اعضاى تناسلى به انگلیسی وابسته به دستگاه ادرار و اعضاى تناسلى یعنی چه

وابسته به دستگاه ادرار و اعضاى تناسلى

urogenital

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها