طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به دهانه حنجره به انگلیسی وابسته به دهانه حنجره یعنی چه

وابسته به دهانه حنجره

glottal

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها