طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به دوره دوم عصر حجر قدیم یا کهنه سنگى به انگلیسی وابسته به دوره دوم عصر حجر قدیم یا کهنه سنگى یعنی چه

وابسته به دوره دوم عصر حجر قدیم یا کهنه سنگى

paleolithic

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها