طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به دیر یا صومعه به انگلیسی وابسته به دیر یا صومعه یعنی چه

وابسته به دیر یا صومعه

claustral

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها