طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به روم شرقى به انگلیسی وابسته به روم شرقى یعنی چه

وابسته به روم شرقى

byzantine

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها