طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به ریه و قلب به انگلیسی وابسته به ریه و قلب یعنی چه

وابسته به ریه و قلب

cardiorespiratory

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها