طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به زائده دندانى به انگلیسی وابسته به زائده دندانى یعنی چه

وابسته به زائده دندانى

odontoid

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها