طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به زمین لرزه به انگلیسی وابسته به زمین لرزه یعنی چه

وابسته به زمین لرزه

seismic

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها