طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به سر اسحق نیوتن و کشفیات او به انگلیسی وابسته به سر اسحق نیوتن و کشفیات او یعنی چه

وابسته به سر اسحق نیوتن و کشفیات او

newtonian

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها