معنی و ترجمه کلمه وابسته به علم منطق جدلى به انگلیسی وابسته به علم منطق جدلى یعنی چه

وابسته به علم منطق جدلى

dialectological

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها