طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه واقعیت به انگلیسی واقعیت یعنی چه

واقعیت

actuality
entelechy
fact
objectivity
reality
verity

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها