طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وانمود سازى به انگلیسی وانمود سازى یعنی چه

وانمود سازى

hypocrisy
pretence
pretense

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها