معنی و ترجمه کلمه ورم به انگلیسی ورم یعنی چه

ورم

botch
bulge
bunny
dropsy
edema
node
swelling
tumefaction
tumescence
tumidity
tumor
tumour
turgidity
tympany
welt

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها