طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وصیه به انگلیسی وصیه یعنی چه

وصیه

executrix

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها