طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وعده گرفتن به انگلیسی وعده گرفتن یعنی چه

وعده گرفتن

invite

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها