طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه و بانشاط به انگلیسی و بانشاط یعنی چه

و بانشاط

sprightful
sprightfully

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها