طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه پوشانیدن به انگلیسی پوشانیدن یعنی چه

پوشانیدن

endue with
gear
wrap

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها