طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چاره نا پذیر به انگلیسی چاره نا پذیر یعنی چه

چاره نا پذیر

indispensable
inescapable
inevitable

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها