معنی و ترجمه کلمه چاقوى مخصوص مبارزه دست به یقه به انگلیسی چاقوى مخصوص مبارزه دست به یقه یعنی چه

چاقوى مخصوص مبارزه دست به یقه

trench knitfe

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها