معنی و ترجمه کلمه چال دار کردن به انگلیسی چال دار کردن یعنی چه

چال دار کردن

pit

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها