طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چاپگر زنجیرى به انگلیسی چاپگر زنجیرى یعنی چه

چاپگر زنجیرى

chain printer

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها