طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چاپ کننده به انگلیسی چاپ کننده یعنی چه

چاپ کننده

printer

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها