معنی و ترجمه کلمه چراغ جوشکارى به انگلیسی چراغ جوشکارى یعنی چه

چراغ جوشکارى

blowtorch

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها