طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چراغ خوراک پزى یاگرم کن به انگلیسی چراغ خوراک پزى یاگرم کن یعنی چه

چراغ خوراک پزى یاگرم کن

burner

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها