معنی و ترجمه کلمه چربى حیوانى به انگلیسی چربى حیوانى یعنی چه

چربى حیوانى

adipose tissue

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها