طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چربى گراى به انگلیسی چربى گراى یعنی چه

چربى گراى

lipophilic

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها