طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چربیدن بر به انگلیسی چربیدن بر یعنی چه

چربیدن بر

counterweight
overbalance
preponderate

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها