طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چرب کردن به انگلیسی چرب کردن یعنی چه

چرب کردن

baste
creesh
dub
grease
liquor
lubricate

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها