طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چرب کننده به انگلیسی چرب کننده یعنی چه

چرب کننده

lubricant

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها