طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چرخه خرد به انگلیسی چرخه خرد یعنی چه

چرخه خرد

minor cycle

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها