طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چرخ عصارخانه به انگلیسی چرخ عصارخانه یعنی چه

چرخ عصارخانه

treadmill

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها