معنی و ترجمه کلمه چرخ نخ ریسى به انگلیسی چرخ نخ ریسى یعنی چه

چرخ نخ ریسى

spinning wheel

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها