طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چرم گذاشتن به به انگلیسی چرم گذاشتن به یعنی چه

چرم گذاشتن به

leather

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها