طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چرک دار به انگلیسی چرک دار یعنی چه

چرک دار

purulent
pussy

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها