معنی و ترجمه کلمه چسبیده بتن به انگلیسی چسبیده بتن یعنی چه

چسبیده بتن

skintight

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها