طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چششى به انگلیسی چششى یعنی چه

چششى

gustative
gustatorial
gustatory

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها