طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چشمه آبگرم به انگلیسی چشمه آبگرم یعنی چه

چشمه آبگرم

geyser

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها