طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چشمى به انگلیسی چشمى یعنی چه

چشمى

eyepiece
ocular
optic

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها